Απώθηση πτηνών & λοιπών ζώων (περιστέρια, γάτες κ.α.) General Control

Απώθηση πτηνών (περιστέρια) General Control

Μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες της εταιρείας μας είναι η απώθηση των πτηνών από τα κτίρια.

Οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία από τα πτηνά είναι αρκετοί και σχετικά άγνωστοι. Τα πτηνά:

  • Είναι μεταφορείς παθογόνων μικροοργανισμών και ανθρώπινων νοσημάτων.
  • Προκαλούν αλλεργίες σε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων και ζώων.
  • Συμβάλλουν στην διασπορά αρθροπόδων (Ψείρες, Ακάρεα, Ψύλλοι κ.ά) που μπορούν να αποτελέσουν με τη σειρά τους κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου (ιστοπλασμάτωση, ορνίθωση, εγκεφαλίτιδες και άλλα).
  • Τα περιττώματα τους προκαλούν αλλοιώσεις στα κτίρια λόγω χημικών αντιδράσεων με τα οικοδομικά τους υλικά.
  • Αισθητική υποβάθμιση των κτιρίων.

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε είναι όλα απολύτως ασφαλή καθώς και τα εξελιγμένα συστήματά μας, τα οποία δεν επεμβαίνουν στην αισθητική των χώρων (απωθητικές ακίδες, δίχτυ, συσκευή με ηλεκτρικό ρεύμα, συσκευές με υπερήχους ή κραυγές αρπακτικών).