Απολυμάνσεις - Μικροβιοκτονίες General Control

Απολυμάνσεις - Μικροβιοκτονίες General Control

Κύριος σκοπός της απολύμανσης - μικροβιοκτονίας είναι η πρόληψη και η καταστολή διαφόρων μολυσματικών νοσημάτων.

Η εφαρμογή ενός προγράμματος Απολύμανσης – Μικροβιοκτονίας κρίνεται αναγκαία ιδιαίτερα σε υγειονομικά ευαίσθητους χώρους όπου συγκεντρώνονται πολλά άτομα, όπως νοσοκομεία, σχολεία, χώροι ομαδικής διαβίωσης, βιομηχανίες τροφίμων κ.α.

Η εφαρμογή γίνεται με εγκεκριμένα σκευάσματα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και με τις πιο σύγχρονες μεθόδους εφαρμογής από τους έμπειρους τεχνικούς της εταιρίας μας.