Έκδοση Κοινοχρήστων

Έκδοση Κοινοχρήστων General Control

Η GENERAL CONTROL αναλαμβάνει την έκδοση και διανομή των κοινοχρήστων σας (μηχανογραφημένα), απαλλάσσοντας τον διαχειριστή από κάθε πρόσθετη ενασχόληση.

Οι μηνιαίες δαπάνες αποστέλλονται από εσάς με τους εξής τρόπους:

  1. Τηλεφωνικώς, στο 210.360.5016
  2. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο koinoxrhsta@generalcontrol.gr
  3. Με Φαξ, στο 210.361.1601

Το σύστημα έκδοσης κοινοχρήστων δαπανών πολυκατοικίας που εφαρμόζει η εταιρία μας είναι απλό, αναλυτικό, αδιάβλητο αλλά παράλληλα εύκολο και απολύτως κατανοητό. Tα κοινόχρηστα αποστέλλονται και διανέμονται το ταχύτερο δυνατόν από έμπειρους ταχυμεταφορείς της εταιρείας μας.