Συντήρηση - Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Συντήρηση - Αναγόμωση πυροσβεστήρων General Control

Η GENERAL CONTROL αναλαμβάνει τη συντήρηση, την αναγόμωση καθώς και την προμήθεια όλων των τύπων πυροσβεστήρων (διοξειδίου του άνθρακα, ξηράς κόνεως κ.ά.) σε πολυκατοικίες, διαμερίσματα, επαγγελματικούς χώρους κ.λπ.